תקנון חבר מועדון ספירולינה פול לייף

 • מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון
  נקבה.
 •  ההצטרפות לחבר המועדון של ספירולינה פול לייף היא חינמית.
 •  החברות במועדון נכנסת לתוקף מרגע ההצטרפות למועדון דרך טופס ההרשמה –
  https://www.spirulina.co.il/הרשמה-למועדון/
 •  חבר במועדון- כל אדם פרטי, אשר מילא את טופס ההצטרפות ואישר קבלת תוכן שיווקי.
 •  השימוש במועדון הינו אישי – בעת רכישה לפני מימוש הנקודות, בעל חבר המועדון יקבל הודעה
  עם קוד אישי למכשיר הסלולרי/למייל לצורך אימות.
 •  ספירולינה פול לייף תהיה רשאית לבטל כרטיס חבר אשר ייעשה בו שימוש שלא כדין, או בניגוד
  להוראות התקנון.
 • הזמנה שמבוצעת ע”ש חבר מועדון תוך שימוש בהנחת המועדון תשולם במלואה ע”י חבר
  המועדון המזמין.
 • אין כפל מבצעים – אלא אם צוין אחרת בפרסום המבצע.
 • בהצטרפות למועדון הלקוחות מסכים החבר לקבל דיוור שיווקי לגבי מבצעים והנחות
  באתר/בסניפי ספירולינה פול לייף המיועדים לחברי המועדון.
 • לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי
  הזנת/הצגת מספר חבר המועדון בעת הרכישה באתר/בסניפים.
 • האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם  הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי ספירולינה פול
  לייף ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
 • הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו במאגר החברים של ספירולינה פול
  לייף ולא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות
  שיבוצעו על ידי ספירולינה פול לייף או מי מטעמה.
 • עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין
  הצדדים. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, במשרדי החברה.
 • ספירולינה פול לייף שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ו / או את מסלול ההטבות
  מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. פרטי התקנון ישתנו בהתאם
  לתנאים החדשים.
 • מתנת יום הולדת 15% הנחה לחברי המועדון מותנית בותק חברות של 3 חודשים ולא יהיה ניתן
  לממש נקודות בעת השימוש בקוד הנחת היום הולדת.
 • ניתן לצבור נקודות בעת שימוש בקודי קופון/ מבצעים.
 • מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור לחברות במועדון ניתן יהיה לקבל
  בטלפון 077-7006377 או במייל [email protected].